اهمیت سلیقه مشتری در توسعه محصول

اهمیت سلیقه مشتری در توسعه محصول هومن رامک مقدمه: صنعت مد و لباس در ایران جزء چند صنعتی است که کمترین توجه به آن شده است، اکنون‌که این مقاله را می‌نویسم صنعت مد و لباس ترکیه به‌اندازه صنعت نفت ما ارزآوری دارد. هرچند موضوعات کلان صنعت در اینجا موردبحث ما نیست ولی نمی‌شود دست‌به‌قلم شد …

اهمیت سلیقه مشتری در توسعه محصول ادامه »