تصویر عنوان

گالری سی پال ۹۸

گالری دومین جشنواره سی پال شامل گزارش تصویری از پیش رویدادهای قبل از جشنواره، افتتاحیه ،گزارش تصویری از روزهای برگزاری جشنواره و اختتامیه است.

۱۳۹۸

نشست شورای راهبردی دومین جشنواره سی پال، اولین پیش رویداد رسمی در سال 98 بود. در این نشست ضمن تشریح موضوع جشنواره سی پال اهداف تشکیل شورای راهبردی هم معرفی شد. در این نشست اعضای شورای سیاستگذاری، هیات داوران، اساتید و فعالان مد و لباس کشور حضور داشتند.
نشست دانشگاه الزهرا با هدف تشریح موضوع جاده ابریشم و بررسی اقتصاد ابریشمی و پنل پرسش و پاسخ برگزار شد. در این نشست اساتید دانشگاه ، داوران جشنواره و خانواده سی پال حضور داشتند.
نشست تشریح اهداف و چشم انداز جشنواره سی پال در اتاق بازرگانی ایرانی با حضور سرکارخانم دکتر سیده فاطمه مقیمی و اعضای خانواده سی پال