طراحی خوش پوشی

فراخوان دومین دوره ی جشنواره مد و لباس سی پال در زمینه ی طراحی خوش پوشی


 این بخش با هدف حمایت از  طراحان استایل و ترویج خوش پوشی در جامعه برای انتخاب لباس‌های ایرانی و آشنایی با خلاقیت و توانمندی طراحان استایل در نظر گرفته شده است. با توجه به اهداف جشنواره  از تمامی طراحان استایل و دانشجویان علاقمند از سرتا سر ایران دعوت می‌شود تا با ارسال آثار خود در این جشنواره حضور داشته باشند. رویکرد این بخش جشنواره دریافت آثاری خلاقانه است که شناسایی، تقدیر و معرفی طراحان آن  می‌تواند جریان مدسازی ایرانی را غنا  بخشد.