اخبار

نشست دانشگاه الزهرا
  |   اخبار

اخبار سی پال

موسسه هنری چیامد به پشتوانه سی سال تجربه و تخصص خانم سهیلاجبری(چیا) در جایگاه پژوهشگر لباس اقوام، مدرس و طراح لباس با عنوان مدیر عامل و خانم خاتون شهبازی مدیر مسئول با مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و زیر نظر کار گروه ساماندهی...

جزئیات بیشتر
۰۹ اردیبهشت