وبلاگ

مجتمع فنی سی پال

خبر جدید

  |   اخبار

موسسه هنری چیامد به پشتوانه سی سال تجربه و تخصص خانم سهیلاجبری(چیا) در جایگاه پژوهشگر لباس اقوام، مدرس و طراح لباس با عنوان مدیر عامل و خانم خاتون شهبازی مدیر مسئول با مجوز از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و زیر نظر کار گروه ساماندهی مد و لباس تاسیس شد.این موسسه در دو بخش برگزاری رویدادهای عرصه مد و لباس و مشاوره راه اندازی و توسعه کسب کارهای حیطه مد و لباس از سال ۱۳۹۳ مشغول به فعالیت است .