گالری سی پال
سی پال، سی رشته به هم تنیده هنر دستی ایرانی است و جشنواره ای بزرگ برای لباس، مد، اکسسوری و امکانات دیگر می باشد.
جشنواره سی پال جشنواره لباس مد و لباس
7705
rtl,page-template-default,page,page-id-7705,theme-elision,elision-core-1.0.9,woocommerce-no-js,,qode-theme-ver-4.3,optimole-no-script,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive
تصویر عنوان

گالری سی پال

سی پال، دنیایی در هم تنیده از رنگ هاست

ططراوت و زیبایی، هنری ماندگار به سبک ایرانیست که در پرتو زیبایی های این جهان در این صحنه کوچک به خضور بزرگتان خواهد رسید.

ججشنواره سی پال برای معرفی تصویری خود نیز برنامه ای دارد، گالری های مختلفی از تصاویر ویدئو های معرف که دیدن آنها می تواند به آشنایی بیشتر شما با ما کمک بسیاری کند .

۱۳۹۷

کارگاه سی پال کارگاه سی پال کارگاه سی پال کارگاه سی پال کارگاه سی پال کارگاه سی پال کارگاه سی پال کارگاه سی پال کارگاه سی پال کارگاه سی پال کارگاه سی پال کارگاه سی پال کارگاه سی پال کارگاه سی پال کارگاه سی پال کارگاه سی پال کارگاه سی پال کارگاه سی پال کارگاه سی پال کارگاه سی پال

۱۳۹۸

Sample Description